Gör E learning underhållande och lärorikt

04 juni 2020 Cecilia Olsson

Aldrig tidigare har det varit så nödvändigt att kunna erbjuda kurser och utbildningar på distans. På grund av Covid-19 måste vi ägna oss åt social distansering vilket påverkar allt från fritidsaktiviteter till skola och jobb. Tack vare internet och de tekniska hjälpmedel som finns kan man ändå hitta bra alternativa vägar för att kunna utföra det mesta man har behov av.

Utbilda på distans

Här kommer E-learning in i bilden, det har länge varit något som funnits tillgängligt men har nu blivit ännu viktigare och mer användbart än tidigare. Om man håller i kurser, utbildningar eller föreläsningar kan man spela in och göra de tillgängliga för alla man önskar. Man kan lägga upp material som finns till hands dygnet runt, vilket gör att personer kan ta del av det när det passar dem själva. 

Gör det roligt och intressant att lära

Något som är viktigt när man ägnar sig åt E-learning är att försöka göra det så intressant och lärorikt som möjligt för de som ska ta in informationen. Därför bör man se till att noga planera innehållet utefter vad man vill förmedla samt utnyttja möjligheten att kombinera foto, grafik, video, text och ljud till att göra det mer spännande. Ju intressantare det är desto lättare lär man sig och det kan dessutom leda till att fler kommer att vilja ta del av utbildningen eller kursen.

Med rätt teknik blir det lätt

För att kunna skapa intressant material kan det därför vara bra att hyra en studio. I en studio kan man skapa högkvalitativt material samt använda sig av intressanta effekter. Twenty Studios erbjuder en studioavdelning med all nödvändig teknik för att kunna producera pedagogiskt, underhållande och tillgängligt material. Utefter behov och tidigare kunskaper kan man hyra enbart studion och utrustning eller så kan man ta hjälp av Twenty Studios med hela produktionen, läs mer på https://twenty.se/e-learning/.

Fler nyheter

03 januari 2024

[INFÖR VIDEO HÄR]